HVEM ER VI ?

 


 

LIDT HISTORIE

Billund Motorflyveklub blev stiftet den 4. juli 1966 af nogle elever og instruktører fra de daværende flyveskoler i Billund.
Et væsentligt aktiv for klubben er den 13 pladser store hangar, som initiativrige medlemmer fik opført i klubbens første år. Senere fulgte et klubhus i forlængelse af hangaren, så klubben fik rigtig gode faciliteter til de løbende arrangementer. Her kan medlemmerne også foretage den sidste planlægning inden en flyvetur startes.
Medlemstallet har gennem årene varieret fra 20 til 60 medlemmer men er typisk på omkring 40-50 stk. I det seneste år (2004) har der været i gennemsnit 50 medlemmer tilknyttet Billund Motorflyveklub.

 

BESTYRELSEN, UDVALG OG ARRANGEMENTER
Bestyrelsen består af 7 på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer er organiseret med formand, næstformand og kasserer, ligesom bestyrelsesmedlemmerne indgår i forskellige udvalg. 

 

Udvalgene er som følger:
- Flyveudvalg
- Festudvalg
- Hangarudvalg
- PR udvalg

 

Flyveudvalg tilstræber årligt at lave følgende:
- et familierally
- et klubrally
- en landingskonkurrence

Familie rallyet er som ordet siger for hele familien en tur hvor alle uanset om man kan flyve eller ej kan deltage og være med til at løse opgaver og se efter billeder/mærker på turen.      
Klubrallyet arrangeres efter konkurrencereglerne, så man her kan kåre årets mester. Ofte er det udefrakommende specialister, som står for selve planlægningen af rallyet, så alle kan deltage. I de senere år har man forsøgt at arrangere rallyet sammen med naboflyveklubberne, så der har været flere fly til stede, samtidig med at det store arbejde med at arrangere et rigtigt rally, er kommet flere til gode. I sådanne fælles arrangementer tæller kun egne medlemmer med i klubrallyet.

Til landingskonkurrencen ser vi hvem der kommer tættest på stregen, og efter 3 - 4 landinger kåres mesteren i årets landingskonkurrence.

 

Festudvalget vil til hvert arrangement sørge for forplejning og står ligeledes for indkøb af div. drikkevarer til klubhuset. Højdepunktet for nogle medlemmer er grillaften (oftest efter landingskonkurrencen) og Nytårskuren, hvor udvalgets medlemmer lader deres kreativitet komme andre til gode.

 

Hangarudvalget står for udlejning og tildeling af pladser i hangaren og tager vare på vedligeholdelse m.m

 

PR-udvalget foretager udsendelse af "Nyt fra Motorflyveklubben", som indeholder klubbens orienteringer til medlemmerne, samt udsender Briefinger med halvårlige arrangementer, adresselister og andre oplysninger, som har interesse for medlemmerne. Vores hjemmeside www.billund-motorflyveklub.dk styres også af PR-udvalget, og her kan du finde stort set alle oplysninger om Billund Motorflyveklub.

 

I ÅRETS LØB
I løbet af et år vil der typisk blive afholdt/forsøgt afholdt følgende arrangementer:
- en vedligeholdelsesdag/aften
- en foredragsaften/virksomhedsbesøg
- en nytårskur
- generalforsamling
- en PFC aften

- familierally
- klubrally
- landingskonkurrence
- udenlandstur
- grill aften

 

HANGAREN
Klubben råder over en hangar med 13 pladser, hvoraf de 8 pladser er klubbens. Klubben står for opkrævning af hangarlejen, som indgår i klubbens økonomi.
De øvrige pladser er ejerpladser, d.v.s. at de er ejet af personer, som i sin tid var med til at bygge og betale hangaren. Vedkommende har tvunget medlemskab af klubben.
En ejerplads kan ikke sælges eller fremlejes, men kan arves af ejerens nærmeste familie. Hvis arv ikke finder sted, så skal pladsen overdrages til klubben.
For at kunne leje sig ind på de øvrige pladser, er der krav om, at man er medlem af Billund Motorflyveklub. Iøvrigt kan nævnes, at alle pladserne i hangaren har egen indgang, og overalt er der fast betongulv og effektiv belysning. Pladserne er beregnet til fly af samme størrelse som Cessna 172 eller Piper PA 28.

Clik på fotoet for at se et større billed.

 

 

KLUBHUSET


Klubhuset kan benyttes af klubbens medlemmer i forbindelse med fly aktiviteter, hvor der er god plads til planlægning o.l. I øvrigt kan klubhuset lejes af medlemmerne til egne private arrangementer.
Klubhuset indeholder et rimeligt moderne køkken med dertil hørende udstyr.
Køleskabet er som regel fyldt med kolde øl/vand, som afregnes kontant. Priserne står på væggen. Selv samme kasse modtager gerne tilskud når i bruger telefonen

 

 

 

Skulle du have forslag eller spørgsmål er du altid velkommen til at tage kontakt til bestyrelsenClik på fotoet for at se et større billed

 

DU ER ALTID VELKOMMEN I BILLUND MOTORFLYVEKLUB